Hur många timmar sover du per natt?

Hur många timmar sover du per natt?

Hur många timmar sover du per natt?

Den amerikanska organisationen The National Sleep Foundation (NSF) vars syfte är att förbättra hälsa och välbefinnande genom att främja kunskap och utbildning om sömn, publicerade januari 2015 sina nya vetenskapliga rekommendationer kring sömnlängd för olika åldersgrupper. NSF har tillsammans med en multidisciplinär grupp experter inom pediatrik, neurologi, geronotlogi och gynekologi gjort en mycket utförlig genomgång  av publicerade vetenskapliga studier om sömn och hälsa. Rekommendationerna riktar sig till friska individer som inte lider av någon form av sömnstörning.

En sammanfattning av de nya rekommendationerna innefattar;

Age Recommended sleepduration Previous recommendation
Newborns (0-3 months) Sleep range narrowed to 14-17 hours each day (previously it was 12-18)
Infants (4-11 months) Sleep range widened two hours to 12-15 hours (previously it was 14-15)
Toddlers (1-2 years) Sleep range widened by one hour to 11-14 hours (previously it was 12-14)
Preschoolers (3-5) Sleep range widened by one hour to 10-13 hours (previously it was 11-13)
School age children (6-13) Sleep range widened by one hour to 9-11 hours (previously it was 10-11)
Teenagers (14-17) Sleep range widened by one hour to 8-10 hours (previously it was 8.5-9.5)
Younger adults (18-25) Sleep range is 7-9 hours (new age category)
Adults (26-64) Sleep range did not change and remains 7-9 hours
Older adults (65+) Sleep range is 7-8 hours (new age category)

Uppgifterna i tabellen hämtad från NSF Pressrelease;
http://sleepfoundation.org/media-center/press-release/natioanl-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times

Intressant
Det är viktigt att skilja mellan sömnlängd och den tid man tillbringar i sängen. Sömnlängden räknas från det man somnar tills dess man vaknar. Nya ålderskategorier har tillkommit i rapporten bland annat unga vuxna 18-25 år och äldre vuxna 65+. Eftersom sömnlängd är individuell anges i rapporterna utöver rekommendationerna ovan även sömnlängd som skulle kunna vara lämplig för ett fåtal inom varje åldersgrupp samt sömnlängd som inte rekommenderas.

Referenser
Hirshkowitz, M.et al. (2015). National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health Journal of the National Sleep Foundation.[Online]. [Assessed 13 February 2015]. Available from: http://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(15)00015-7/fulltext

 

Att prova
# Om man vill utöka den sömnlängd man har per natt kan man börja med att gå och lägga sig 15 minuter tidigare på kvällen. När den nya tiden att lägga sig har blivit en vana kan du utöka med ytterligare 15 min och fortsätta så tills dess att du får den sömn du behöver. Kom ihåg att även 15 minuters extra sömn är en bra början.

# Börja stänga av dator, TV, telefon och annan teknik 30-60 minuter innan du ska sova för att hjärnan ska hinna varva ner och du på så vis ska kunna somna lättare.

# Släck ner ljuset hemma i god tid innan du ska lägga dig för att kroppen ska hinna känna att den är trött.

About the Author

Leave a Reply