Blog :

Sitta, stå eller gå vid skrivbordet?

Att sitta vid ett skrivbord och arbeta under längre perioder påverkar hälsan negativt. Att stå upp och arbeta, vid ett höj- och sänkbart bord, har däremot visat sig ha många fördelar. Hur påverkar det kroppen att dessutom gå på ett gångband samtidigt som man arbetar? Det har forskare vid University of Minnesota undersökt i en 12 månader lång studie vid ett företag. Deltagarnas vardagliga arbetsuppgifter bestod av stillasittande uppgifter såsom att skriva på tangentbord, tala i telefonen, definiera problem och finna lösningar samt delta i möten. 40 anställda deltog i studien och deras arbetsplatser utrustades med dator, telefon samt skrivutrymme framför ett gångband. Takten 1-4 km/h reglerades av deltagaren som även kunde använda ett annat skrivbord med stol vid behov.

Intressant
Resultaten visar att gå på gångband påverkar prestation på arbetet (både kvalitet och kvantitet), interaktionen med medarbetare samt hälsan positivt. Produktiviteten gick ner lite i början av studien innan deltagarna vant sig vid att gå samtidigt som de utförde sina arbetsuppgifter men ökade sedan igen.

Referenser
Ben-Ner A, Hamann DJ, Koepp G, Manohar CU, Levine J (2014) Treadmill Workstations: The Effects of Walking while Working on Physical Activity and Work Performance. PLoS ONE 9(2): e88620

Att prova
#  Många sitter vanemässigt och utför sina arbetsuppgifter. Tydliga negativa effekter på hälsan i form av exempelvis smärta är tecken på att variation av arbetsställningar har behövts långt tidigare. Ta alla chanser att variera arbetsställning för att uppleva effekt på hälsa, produktivitet, kognition och prestation.

# Fundera på vilka arbetsuppgifter du kan utföra samtidigt som du tar en promenad. Försök att lägga exempelvis telefonpromenaden vid en tid på dagen när du känner att produktiviteten normalt går ner och gör det under en vecka för att känna om det blir skillnad.

# Gångband som är specialanpassade för kontor är ofta tystare och kan enkelt flyttas mellan olika skrivbord om man vill dela ett gångband.

Ge upp eller fortsätta kämpa?

Vad är det som avgör om vi ger upp eller fortsätter mot målet när vi stöter på motstånd? Varför vill en person ibland bara ge upp när han/hon stöter på motstånd medan andra gånger väcks lusten att kämpa och fortsätta i jobbiga situationer? Forskare vid Rutgers Universitet i New Jersey har undersökt hur vi processar oönskat motstånd genom att låta försökspersoner spela ett spel där de fick uppleva motgångar på väg mot ett mål de ville nå. Efter varje motgång fick de besluta om de ville fortsätta eller ge upp. Samtidigt scannades deras hjärnor med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi fMRI.

Intressant
Upplevelsen av kontroll över det som hände påverkade vilken av två skilda delar i hjärnan, som processade motgången. Hos försökspersoner som upplevde kontroll över situationen aktiverades en del av hjärnan som bidrog till att det var troligare att de var uthålliga och kämpade på mot målet. Avsaknad av kontroll aktiverade en helt annan del av hjärnan som påverkade om personen skulle ge upp eller hålla ut.

Forskarna påpekar vikten av att ge feedback på rätt sätt vid motgångar inom exempelvis utbildning. Om den som får feedback upplever kontroll över situationen kan han/hon lättare vara uthållig och kämpa vidare mot målet.

Referenser
Bhanji, J.P & Delgado, M. R (2014). Perceived Control Influences Neural Responses to Setbacks and Promotes Persistence, Neuron, 83, pp 1369-1375

Att Prova
# Stanna upp och reflektera när du råkar ut för motgångar på väg mot ett mål du har satt upp. Tänk på vad du har kontroll över och vad du kan påverka, det vill säga skaffa dig kontroll över, genom att göra något annorlunda.

# Tänk på hur du själv ger feedback när någon möter motgång eller besvikelse i samband med ett mål de vill uppnå. Erbjud dig att vara diskussionspartner för hur personen kan återvinna kontrollen och prova nya sätt att nå målet.