Blog :

Fördelar med att anteckna för hand

Fördelar med att anteckna för hand

Att anteckna för hand på lektioner och föreläsningar har blivit mer och mer ovanligt i takt med att laptopanvändandet ökar. Tidigare studier har visat att vi lätt blir distraherade och ständigt byter fokus när vi arbetar med bärbara datorer, vilket påverkar lärandet negativt. Kan sättet du antecknar på påverka din förståelse för och vad du minns av innehållet?  Forskare vid Princeton har i tre olika experiment undersökt effekten av att anteckna för hand och på en laptop. Vid alla tre experimenten fick universitetsstudenter se förinspelade videoföreläsningar och anteckna antingen för hand eller på en laptop. För att undvika störningsmoment fanns inte tillgång till internet eller andra program på datorerna. Efter föreläsningarna fick deltagarna utföra bland annat arbetsminnestester och testades sedan även på faktakunskaper och användning av begrepp som förekom i föreläsningarna antingen från minnet eller efter att ha fått läsa igenom sina anteckningar.

Intressant

I alla tre studierna skrev de som antecknade på dator många fler ord än de som skrev för hand. Det var ingen skillnad mellan grupperna när det gällde att minnas direkta faktakunskaper när testet skedde i samband med föreläsningarna, men när det gällde att applicera begrepp presterade de som antecknade på laptop mycket sämre. De som antecknade på dator skrev ofta av ordagrant vad som sades vilket visade sig ge sämre resultat på de efterkommande testerna. I den tredje studien testades deltagarna en vecka efter föreläsningen plus att de fick möjlighet att läsa på sina anteckningar 10 minuter innan de testades. Här lyckades de som skrivit för hand bättre både på de faktabaserade frågorna och frågor där begrepp skulle appliceras.

Referenser
P A Mueller, D M Oppenheimer. (2014) The Pen is Mightier Than the Keyboard – Advantages of Longhand over Laptop Notetaking .Psychological Science, pp 1-9

Att prova

# Fundera över vad din kunskap ska användas till och hur du antecknar. När du behöver en djupare förståelse  för innehållet är det bättre att skriva för hand. När du skriver för hand är det vanligare att du sammanfattar, skriver med egna ord eller använder någon form av tankekarta och då processas informationen mer än när du skriver av ordagrant. Det i sin tur gör att du minns och förstår innehållet bättre.

#  När du behöver kunna återge information ordagrant är det bättre att anteckna på en laptop. Det kan vara i situationer när du behöver kunna citera någon eller när det gäller faktabaserad kunskap som ska återges på samma sätt.

#  Du kan fotografera av anteckningar du gjort för hand och lägga in dem i dokument på datorn. Där kan du fortsätta tänka och skriva om dina anteckningar och på så sätt processa dem ytterligare.

 

 

Arbetar du med din smartphone på kvällen?

Arbetar du med din smartphone på kvällen?

Många har idag tillgång till en smartphone där de på ett enkelt sätt kan utföra sitt arbete även när de inte är på jobbet. De förväntas vara tillgängliga och arbeta med telefonen även på kvällstid när de har lämnat arbetet. En smartphone avger blått ljus som hämmar melatonin vilket i sin tur stör sömnen. Forskare vid Michigan State University har undersökt hur arbete på en smartphone kvällstid påverkar sömnen samt påföljande dags arbete. I den första studien deltog 82 personer i olika chefspositioner.  Under 10 dagar fyllde deltagarna i 2 enkäter per dag som undersökte användning av smartphone i arbetet, sömnkvantitet, sömnkvalitet, tillgängliga kognitiva resurser samt engagemang på arbetet. Den andra studien omfattade 161 anställda från en mängd olika yrken. De följde samma upplägg med enkäter men i den studien jämfördes även påverkan av smartphone med tv-tittande och användande av laptop och surfplatta.

Intressant
De som använde sin smartphone för arbete efter 21.00 på kvällen blev tröttare och var mindre engagerade på arbetet nästa dag. En smartphone visade sig ha en större negativ effekt på sömn (framförallt sömnkvantitet) och engagemang än tv-tittande och användning av laptop och surfplatta.

Referenser
K Lanaj, R E Johnson, C M Barnes. (2014) Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep. Organizational Behavior and Human Decision Processes.  124, pp 11-23
C M Barnes,K Lanaj, R E Johnson, (2014) Research: Using a Smartphone After 9 pm Leaves Workers Disengaged, Harvard Business Review 

 

Att prova

# Ladda ner en app som byter ut det blåa ljuset i din smartphone.

#  Stäng av din smartphone en timme innan läggdags för att du ska kunna varva ner ordentligt.

# Kom överens på arbetsplatsen om en tid när ni inte längre behöver vara tillgängliga via telefonen för att  ni ska kunna varva ner och sova ordentligt.

# Skicka inte mail sent på kvällen till ditt team eller arbetslag utan vänta till nästa morgon. Respektera andra människors behov av att stänga ner och få  kvalitativ sömn för att de ska kunna vara engagerade och produktiva på arbetet,