Blog :

Smartphone – den förlängda armen eller den utvidgade hjärnan?

Smartphone – den förlängda armen eller den utvidgade hjärnan?

Idag kan vi ta del av ett oändligt informationsflöde vart vi än befinner oss. Via direkt tillgång till Internet i våra Smartphones kan vi utan att anstränga oss söka svar på nästan alla frågor. Medför närheten och bekvämligheten med en Smartphone att vi blir lata och använder sökfunktion även när vi egentligen vet svaret eller kan räkna ut lösningen själva? Vilka konsekvenser har det för mänsklig kognition? De frågorna har fyra forskare från University of Waterloo i Kanada undersökt i en ny studie som publicerats i Computers in Human Behavior. I tre olika delstudier har de testat och mätt 670 deltagares kognitiva stil; intuitiv eller analytisk. En intuitiv tankestil används enligt forskarna av personer som litar till sin instinkt och sina känslor för att finna svaren vid problemlösning medan analytiska tänkare analyserar problemen logiskt. Analytiskt tänkande kräver en högre grad av ansträngning än intuitiv problemlösning. Deltagarnas räkneförmåga samt språkliga förmåga testades också. Resultaten jämfördes sedan med deltagarnas Smartphone-vanor där man även frågade hur mycket de använde sökfunktionen i telefonen.

Intressant
Deltagare med en intuitiv tankestil var mer benägna att direkt använda sökfunktionen i sin Smartphone för att hitta svar istället för att försöka tänka ut en lösning själva först. En analytisk tankestil gjorde att deltagarna litade mer till sin egen tankeförmåga och analyserade problemet samt svaret logiskt. Resultaten visar att de med en intuitiv tankestil tenderar att i högre grad överlåta “tänkandet” till sin Smartphone. Forskarna påpekar att det är det direkta användandet av sökfunktionen i telefonen snarare än hur mycket man använder sin Smartphone som gör att intuitiva problemlösare anstränger sig mindre för att tänka själva.

Utifrån resultaten frågar sig nu forskarna hur ett användande av en Smartphone påverkar vår intelligens och vårt åldrande.

Referenser
Barr, N.et.al. (2015). Computers in Human Behavior.48,pp.473-480.

Att prova

# Reflektera över hur du själv gör i din vardag. Tar du direkt din Smartphone till hjälp för att finna svar i alla lägen? Överlåter du ditt högre tänkande till tekniken?

# Vet du med dig att du är en intuitiv problemlösare? Lämna telefonen hemma med jämna mellanrum och lös problemen som uppstår utan extern hjälp.

# Lös Sudoku, korsord eller spela spel som utvecklar den analytiska problemlösningsförmågan. Det gör dig även mer uthållig i ditt tänkande och problemlösande.

Svenskarna säger nej till kontorslandskap

En svensk rapport som belyser kontorslandskapets vara eller icke vara har dykt upp i media sedan mitt senaste blogginlägg.  Manpowers arbetslivspanel bestående av drygt 3000 personer har under januari 2015 besvarat frågor om favoritarbetsplatsen och distansarbete. En översikt av resultaten kan du läsa i pressmeddelandet här . Hela rapporten kan ”Worklife rapport: Jobba hemifrån” kan du hitta här.

Kontorsbuller och naturljud i kontorslandskap

Kontorsbuller och naturljud i kontorslandskap

Helena Jahnecke är forskare vid högskolan i Gävle. I sin doktorsavhandling undersökte hon i fyra experimentella studier effekten av kontorsbuller i kontorslandskap på kognitiv prestation. Med kontorsbuller menas alla ljud som normalt förekommer på ett kontor till exempel tal, telefoner och ljud när någon rör sig.

I de två första studierna undersöktes vilka effekter olika ljudnivåer hade på prestation, trötthet och stress. Här undersöktes även effekten av kortare pauser med olika innehåll. I den tredje och fjärde studien undersöktes effekterna av att utföra uppgifter med bakgrundsprat.

Resultaten Jahneckes forskning visar att prestationen försämras, tröttheten ökar och motivationen sjunker även vid normala ljudnivåer och personer som pratar i bakgrunden. Bakgrundstal där man kan uppfatta vad som sägs försämrar prestationen mer än om talet inte går att urskilja. De negativa effekterna var ännu större för personer med hörselnedsättningar.

Intressant

Deltagarna i studien upplevde att en paus med naturljud/naturfilm gav energi och återhämtning. Däremot var skattningarna av motivationen lägre och prestationen fortsatt sämre efter en paus i en miljö med kontorsbuller.

Referenser
Jahnecke, H. (2012). Cognitive Performance and Restoration in Open-Plan Office Noise. Diss.,Luleå University of Technology.

Att prova 

#1 På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du Bullertermometern där du kan se vilken ljudtrycksnivå i decibel dB olika typer av ljud har http://www.av.se/teman/buller/fordjupning/termometer/ . Arbetsmiljöverket har också tagit fram en app där du kan få en ungefärlig uppskattning om ljudnivån i din omgivning http://www.av.se/teman/buller/fordjupning/mobilapp/

#2 Välj rätt miljö för paus och återhämtning när du arbetar med uppgifter som kräver stor koncentrationsförmåga i ett kontorslandskap.

#3 Om du upplever att ljudnivån är störande kan ett par hörlurar som omsluter örat och som stänger ute omgivande buller bidra till att temporärt avhjälpa problemet.