Vi underskattar vårt användande av smartphones

Vi underskattar vårt användande av smartphones

Forskning på mobiltelefoner och smartphones förlitar sig ofta på deltagarnas självrapporterade data om användande i kombination med Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS) . Några forskare vid Lancaster University valde att i en studie jämföra deltagarnas självrapporterade data om hur ofta och hur länge de använde sin smartphone under 14 dagar, med resultaten från en app som laddades ner i telefonen och som mätte det faktiska användandet. SMS, kontrollera tiden, samtal, lyssna på musik var några av aktiviteterna som uppmättes.

Intressant
Deltagarna använde sina smartphones i genomsnitt 85 gånger under totalt 5 timmar/dag. I 55% av gångerna var det faktiska användandet under 30 sekunder.  Självuppskattningen visade att deltagarna trodde att de använde telefonen mindre än hälften så många gånger och mindre total tid än den faktiska tiden.

Referenser
Andrews S, et al (2015)Beyond Self-Report: Tools to Compare Estimated and Real-World Smartphone Use, PLoS ONE 10(10),doi:10.1371/journal.pone.0139004

Att prova

# Vårt användande av smartphones är många gånger underskattat. Tidigare studier visar att när vi ofta kollar mail eller telefonen ökar stressen. Lägg bort telefonen ibland och bestäm när du ska kolla nästa gång.

#  Vi lägger många timmar på att kolla saker på telefonen. Fundera över om du vill lägga den tiden där eller om du vill prioritera andra saker.

About the Author

Leave a Reply