Blog :

Helgepriset 2016

Det var med stor tacksamhet och glädje jag tog emot Helgepriset 2016 på Skolforum i Stockholm. Helgepriset är Sveriges största lärarpris och delas ut av Helge Ax:son Johnsons stiftelse  med syfte att belöna insatser/initiativ på skol-, undervisnings- och utbildningsområdet i form av fyra stipendier, ett för förskolan, två för grundskolan och ett för gymnasieskolan/vuxenundervisningen. För motivering se nedan. Jag har under året jobbat intensivt med boken och därför inte varit aktiv här på bloggen. Så fort boken är klar för tryck så återkommer jag med regelbundna uppdateringar.

KATEGORI D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)

Malin Gutestam, Helsingborg

Den psykiska ohälsan och stressrelaterade problem hos ungdomar ökar. Årets vinnare i kategori D vill lyfta fram detta viktiga område och skriva en bok som kommer att ge en bakgrund kring tonårshjärnan, stress och lärande och som kommer att innehålla tips om hur man som ungdom kan lära sig att studera på bästa sätt. I dag finns det varken litteratur av det här slaget eller något ämne i gymnasieskolan som behandlar vad hjärnan behöver för att reducera stress och hur man som elev utifrån den kunskapen kan skapa sin egen studieteknik. Boken är därmed unik i sitt slag och har stor spridningspotential.