Kontorsbuller och naturljud i kontorslandskap

Kontorsbuller och naturljud i kontorslandskap

Kontorsbuller och naturljud i kontorslandskap

Helena Jahnecke är forskare vid högskolan i Gävle. I sin doktorsavhandling undersökte hon i fyra experimentella studier effekten av kontorsbuller i kontorslandskap på kognitiv prestation. Med kontorsbuller menas alla ljud som normalt förekommer på ett kontor till exempel tal, telefoner och ljud när någon rör sig.

I de två första studierna undersöktes vilka effekter olika ljudnivåer hade på prestation, trötthet och stress. Här undersöktes även effekten av kortare pauser med olika innehåll. I den tredje och fjärde studien undersöktes effekterna av att utföra uppgifter med bakgrundsprat.

Resultaten Jahneckes forskning visar att prestationen försämras, tröttheten ökar och motivationen sjunker även vid normala ljudnivåer och personer som pratar i bakgrunden. Bakgrundstal där man kan uppfatta vad som sägs försämrar prestationen mer än om talet inte går att urskilja. De negativa effekterna var ännu större för personer med hörselnedsättningar.

Intressant

Deltagarna i studien upplevde att en paus med naturljud/naturfilm gav energi och återhämtning. Däremot var skattningarna av motivationen lägre och prestationen fortsatt sämre efter en paus i en miljö med kontorsbuller.

Referenser
Jahnecke, H. (2012). Cognitive Performance and Restoration in Open-Plan Office Noise. Diss.,Luleå University of Technology.

Att prova 

#1 På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du Bullertermometern där du kan se vilken ljudtrycksnivå i decibel dB olika typer av ljud har http://www.av.se/teman/buller/fordjupning/termometer/ . Arbetsmiljöverket har också tagit fram en app där du kan få en ungefärlig uppskattning om ljudnivån i din omgivning http://www.av.se/teman/buller/fordjupning/mobilapp/

#2 Välj rätt miljö för paus och återhämtning när du arbetar med uppgifter som kräver stor koncentrationsförmåga i ett kontorslandskap.

#3 Om du upplever att ljudnivån är störande kan ett par hörlurar som omsluter örat och som stänger ute omgivande buller bidra till att temporärt avhjälpa problemet.

About the Author

1 Comment

  • Caroline 21 mars, 2015 at 13:06

    The power of silence and impact on performance and sleep is well known in research. When I travel I always wear my Beats with noice cancellation switched on. It reduces noise significantly and sleeping on an aircraft is possible.
    Jet lag seems to cope better as well traveling in silence. We know that jet lag is caused by the limbic system’s sensitivity to new environment, temperature and noise. Wear warm clots, shut out the noise and the brain will relax and sleep when you travel.

Leave a Reply