Ge upp eller fortsätta kämpa?

Ge upp eller fortsätta kämpa?

Vad är det som avgör om vi ger upp eller fortsätter mot målet när vi stöter på motstånd? Varför vill en person ibland bara ge upp när han/hon stöter på motstånd medan andra gånger väcks lusten att kämpa och fortsätta i jobbiga situationer? Forskare vid Rutgers Universitet i New Jersey har undersökt hur vi processar oönskat motstånd genom att låta försökspersoner spela ett spel där de fick uppleva motgångar på väg mot ett mål de ville nå. Efter varje motgång fick de besluta om de ville fortsätta eller ge upp. Samtidigt scannades deras hjärnor med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi fMRI.

Intressant
Upplevelsen av kontroll över det som hände påverkade vilken av två skilda delar i hjärnan, som processade motgången. Hos försökspersoner som upplevde kontroll över situationen aktiverades en del av hjärnan som bidrog till att det var troligare att de var uthålliga och kämpade på mot målet. Avsaknad av kontroll aktiverade en helt annan del av hjärnan som påverkade om personen skulle ge upp eller hålla ut.

Forskarna påpekar vikten av att ge feedback på rätt sätt vid motgångar inom exempelvis utbildning. Om den som får feedback upplever kontroll över situationen kan han/hon lättare vara uthållig och kämpa vidare mot målet.

Referenser
Bhanji, J.P & Delgado, M. R (2014). Perceived Control Influences Neural Responses to Setbacks and Promotes Persistence, Neuron, 83, pp 1369-1375

Att Prova
# Stanna upp och reflektera när du råkar ut för motgångar på väg mot ett mål du har satt upp. Tänk på vad du har kontroll över och vad du kan påverka, det vill säga skaffa dig kontroll över, genom att göra något annorlunda.

# Tänk på hur du själv ger feedback när någon möter motgång eller besvikelse i samband med ett mål de vill uppnå. Erbjud dig att vara diskussionspartner för hur personen kan återvinna kontrollen och prova nya sätt att nå målet.

About the Author

Leave a Reply