Blog : sömn

Arbetar du med din smartphone på kvällen?

Arbetar du med din smartphone på kvällen?

Många har idag tillgång till en smartphone där de på ett enkelt sätt kan utföra sitt arbete även när de inte är på jobbet. De förväntas vara tillgängliga och arbeta med telefonen även på kvällstid när de har lämnat arbetet. En smartphone avger blått ljus som hämmar melatonin vilket i sin tur stör sömnen. Forskare vid Michigan State University har undersökt hur arbete på en smartphone kvällstid påverkar sömnen samt påföljande dags arbete. I den första studien deltog 82 personer i olika chefspositioner.  Under 10 dagar fyllde deltagarna i 2 enkäter per dag som undersökte användning av smartphone i arbetet, sömnkvantitet, sömnkvalitet, tillgängliga kognitiva resurser samt engagemang på arbetet. Den andra studien omfattade 161 anställda från en mängd olika yrken. De följde samma upplägg med enkäter men i den studien jämfördes även påverkan av smartphone med tv-tittande och användande av laptop och surfplatta.

Intressant
De som använde sin smartphone för arbete efter 21.00 på kvällen blev tröttare och var mindre engagerade på arbetet nästa dag. En smartphone visade sig ha en större negativ effekt på sömn (framförallt sömnkvantitet) och engagemang än tv-tittande och användning av laptop och surfplatta.

Referenser
K Lanaj, R E Johnson, C M Barnes. (2014) Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep. Organizational Behavior and Human Decision Processes.  124, pp 11-23
C M Barnes,K Lanaj, R E Johnson, (2014) Research: Using a Smartphone After 9 pm Leaves Workers Disengaged, Harvard Business Review 

 

Att prova

# Ladda ner en app som byter ut det blåa ljuset i din smartphone.

#  Stäng av din smartphone en timme innan läggdags för att du ska kunna varva ner ordentligt.

# Kom överens på arbetsplatsen om en tid när ni inte längre behöver vara tillgängliga via telefonen för att  ni ska kunna varva ner och sova ordentligt.

# Skicka inte mail sent på kvällen till ditt team eller arbetslag utan vänta till nästa morgon. Respektera andra människors behov av att stänga ner och få  kvalitativ sömn för att de ska kunna vara engagerade och produktiva på arbetet,

 

Hur många timmar sover du per natt?

Hur många timmar sover du per natt?

Den amerikanska organisationen The National Sleep Foundation (NSF) vars syfte är att förbättra hälsa och välbefinnande genom att främja kunskap och utbildning om sömn, publicerade januari 2015 sina nya vetenskapliga rekommendationer kring sömnlängd för olika åldersgrupper. NSF har tillsammans med en multidisciplinär grupp experter inom pediatrik, neurologi, geronotlogi och gynekologi gjort en mycket utförlig genomgång  av publicerade vetenskapliga studier om sömn och hälsa. Rekommendationerna riktar sig till friska individer som inte lider av någon form av sömnstörning.

En sammanfattning av de nya rekommendationerna innefattar;

Age Recommended sleepduration Previous recommendation
Newborns (0-3 months) Sleep range narrowed to 14-17 hours each day (previously it was 12-18)
Infants (4-11 months) Sleep range widened two hours to 12-15 hours (previously it was 14-15)
Toddlers (1-2 years) Sleep range widened by one hour to 11-14 hours (previously it was 12-14)
Preschoolers (3-5) Sleep range widened by one hour to 10-13 hours (previously it was 11-13)
School age children (6-13) Sleep range widened by one hour to 9-11 hours (previously it was 10-11)
Teenagers (14-17) Sleep range widened by one hour to 8-10 hours (previously it was 8.5-9.5)
Younger adults (18-25) Sleep range is 7-9 hours (new age category)
Adults (26-64) Sleep range did not change and remains 7-9 hours
Older adults (65+) Sleep range is 7-8 hours (new age category)

Uppgifterna i tabellen hämtad från NSF Pressrelease;
http://sleepfoundation.org/media-center/press-release/natioanl-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times

Intressant
Det är viktigt att skilja mellan sömnlängd och den tid man tillbringar i sängen. Sömnlängden räknas från det man somnar tills dess man vaknar. Nya ålderskategorier har tillkommit i rapporten bland annat unga vuxna 18-25 år och äldre vuxna 65+. Eftersom sömnlängd är individuell anges i rapporterna utöver rekommendationerna ovan även sömnlängd som skulle kunna vara lämplig för ett fåtal inom varje åldersgrupp samt sömnlängd som inte rekommenderas.

Referenser
Hirshkowitz, M.et al. (2015). National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health Journal of the National Sleep Foundation.[Online]. [Assessed 13 February 2015]. Available from: http://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(15)00015-7/fulltext

 

Att prova
# Om man vill utöka den sömnlängd man har per natt kan man börja med att gå och lägga sig 15 minuter tidigare på kvällen. När den nya tiden att lägga sig har blivit en vana kan du utöka med ytterligare 15 min och fortsätta så tills dess att du får den sömn du behöver. Kom ihåg att även 15 minuters extra sömn är en bra början.

# Börja stänga av dator, TV, telefon och annan teknik 30-60 minuter innan du ska sova för att hjärnan ska hinna varva ner och du på så vis ska kunna somna lättare.

# Släck ner ljuset hemma i god tid innan du ska lägga dig för att kroppen ska hinna känna att den är trött.