Oj, surfar du på internet under föreläsningen?

Oj, surfar du på internet under föreläsningen?

Bärbara laptops och mobiltelefoner används frekvent i klassrum och föreläsningssalar idag. Tidigare forskning talar för att det kan ge både positiva och negativa effekter på lärandet. En grupp forskare vid Michigan State University har undersökt hur användande av Internet i form av Facebook, e-post, surfa på nätet och SMS under föreläsningar påverkade akademiska provresultat.

170 studerande besvarade frågor om frekvens och tidslängd som de använde internet för icke-kursrelaterade ändamål under föreläsningar, i en introduktionskurs i psykologi. De fick dessutom besvara hur de trodde att användandet påverkade deras lärande av kursinnehållet. Forskarna ville även undersöka om resultatet skilde  sig mellan de studerande som hade lägre respektive högre intellektuell förmåga. Resultaten på enkäten jämfördes med provresultaten på tentorna under kursens gång samt de studerandes individuella ACT resultat (ACT = American College Testing, används som inträdes test vid många amerikanska universitet).

Intressant

Alla studerande uppvisade lägre provresultat när de använde internet för annat än skolrelaterat arbete under kursens föreläsningar. Ju högre användande av internet till icke-relaterat kursinnehåll desto lägre provresultat. Även studerande med högre intellektuell förmåga visade lägre provresultat vid hög användning av internet vilket förvånade forskarna. Resultaten pekar på att ingen, oavsett intellektuell förmåga, är effektiv på multitasking när det gäller att använda internet till annat under föreläsningar. Dessutom visar studien att studerande underskattar effekten som användandet av internet på bärbara datorer och mobiltelefoner har på deras lärande över tid.

Referenser
Ravizza, S.M. et al (2014)  Non-academic Internet Use in the Classroom is Negatively Related to Classroom Learning Regardless of Intellectual Ability, Computers & Education 78, pp.109-114

Att prova

# Gör det till en vana att använda någon av de appar som finns som blockerar internet när du har föreläsning eller ett viktigt lärtillfälle. Då måste du arbeta lite hårdare för att komma åt nätet om du behöver det för skolarbete och undviker att falla för frestelsen att kolla något plötsligt under en föreläsning.

# Fråga din föreläsare/lärare om ni kan få ha en techpaus på 5 min under föreläsningen så att ni kan kolla era meddelanden i olika medier. En strukturerad paus gör det lättare att släppa behovet av att kolla hela tiden.

 

 

About the Author

Leave a Reply