Blog :

Din gångstil påverkar ditt humör

Din gångstil påverkar ditt humör

Har du funderat över hur du går?

Ny forskning från Queens University i Canada och Hildesheim University i Tyskland visar att din gångstil påverkar ditt humör. I studien fick universitetsstudenter först se en lista med ett antal positiva och negativa ord. Efter det fick de med hjälp av biofeedback försöka efterlikna/härma en glad gångstil med större arm och kroppsrörelser samt en mer upprätt hållning, eller en ledsen slokande gångstil. Efter aktiviteten fick studenterna skriva ner de ord som de kunde komma ihåg från listan.

Intressant

De studenter som härmade en mer deprimerad gångstil mindes fler negativa ord. Skillnaden på de ord som studenterna i de olika grupperna kunde minnas verkar innebära att en ledsen gångstil framkallar ett mer deprimerat humör medan en glad gångstil framkallar ett gladare humör. Tidigare studier har visat att fysisk aktivitet kan påverka och även förebygga depression samt att en deprimerad person har en speciell gångstil. Resultaten i den här studien pekar på att det går att påverka hur vi mår genom hur vi går.

Att prova

#1 Nästa gång du promenerar prova olika gångstilar. Hitta en glad gångstil som du gillar (aktiva armrörelser, upprätt hållning och nästan lite studsande gång).

#2 Ta en kort gladpromenad runt kvarteret nästa gång du har fastnat i ett dåligt humör och vill känna dig positivare. En påminnelse i mobilen eller på skrivbordet kan hjälpa dig att skapa den positiva vanan.

#3 Att bli inspirerad av Monty Pythons ”Silly Walk” kan också påverka humöret positivt förutsatt att det är en typ av humor som du blir glad av.

Referenser
Michalak, J. et al. 2015. How we walk affects how we remember: Gait modifications through biofeedback change negative and affective memory bias. Journal of behaviour therapy and Experimental Psychiatry2015(46), pp.121-125. DOI: 10:1016/j.jbtep.2014.09.004

 

Varför namnet Hjärnskap?

Varför namnet Hjärnskap?

#1 Intressant forskning visar hur hjärnan förändras utifrån de krav som ställs på den, så kallad neuroplasticitet. Att hjärnan hela tiden är föränderlig, det vill säga nya kopplingar uppstår mellan hjärnceller när du är med om någonting nytt, är grunden till lärande och utveckling. När du har läst det här och funderat på vad det betyder har din hjärna förändrats, vissa kopplingar har förstärkts och andra har försvagats.
Hjärnskap= att hjärnan skapas om

#2 Det finns ledarskap, mentorskap, brödraskap, systerskap och vänskap. Det innebär att det skapas ledare, mentorer, bröder, systrar och vänner.
Sen finns det klokskap, kunskap och vetenskap för att skapa klokhet, kunnande och vetande.
Då kan Hjärnskap betyda att omskapa hjärnan

#3 I den akademiska världen finns många olika ämnen till exempel naturkunskap, samhällskunskap, konsumentkunskap och litteraturvetenskap. Något vi alla borde få chansen att lära oss är hur vi på bästa sätt skapar förutsättningar för våra hjärnor att lära och utvecklas.
Hjärnskap blir då namnet på ett ämne som syftar till att lära oss att ta hand om och skapa förutsättningar för våra hjärnor.

Välkommen till Hjärnskap!