Blog : Uppmärksamhet

Minsta notis från din smartphone påverkar din prestation

De flesta vet att texta eller tala i telefonen samtidigt som vi utför andra uppgifter som kräver vår uppmärksamhet påverkar vår produktivitet negativt. Forskare vid Florida State University har ställt sig frågan hur notiser från telefonen i form av ljud eller vibration påverkar vår uppmärksamhet. De drygt 200 studenter som deltog i experimentet fick genomföra ett test som mäter förmågan att hålla kvar fokus på en uppgift (sustained attention). Under en kort paus mellan testomgångarna delade en dator slumpvis in deltagarna i tre grupper. När deltagarna genomförde den andra testdelen fick en grupp slumpvis SMS, en annan grupp fick slumpvis telefonsamtal och den sista gruppen fick inga notiser via telefonen.

Intressant
Forskarna var bara intresserade av hur vetskapen om att man fått en notis till telefonen påverkade prestationen vilket gjorde att de deltagare som faktiskt tog fram, läste eller svarade i telefonen räknades bort. Resultaten visar att det är en signifikant ökning av risken att göra fel bland de som fått notiser i form av vibration eller ljudsignaler trots att de inte tittar på dem. Forskarna jämförde sedan sina resultat med andra studier som undersökte påverkan av mobiltelefoner på prestation som kräver uppmärksamhet. Resultaten var liknande vilket kan innebära att notiser från telefonen kan störa uppmärksamheten lika mycket som att svara i telefonen eller besvara ett textmeddelande när man utför en anna uppgift.

Referenser
C Stothart, A Mitchum, C Yehnert. (2015) The Attentional Cost of Receiving a Cell Phone Notification. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 2015; DOI:10.1037/xhp0000100

Att prova
# När du utför uppgifter som kräver din fulla uppmärksamhet kan det löna sig att lägga bort telefonen så att du varken ser, hör eller känner vibrationer av notiser.

# Lägg undan din telefon utom synhåll eller stäng av den när du kör bil. Även om du får notiser som du inte tittar på så är risken att din uppmärksamhet går till att fundera på vem eller vad det handlar om istället för på körningen.

Skillnad på promenad och promenad

Skillnad på promenad och promenad

Vid University of Michigan genomfördes 2008 en liten men intressant studie som omfattade två experiment. I det första experimentet fick två grupper universitetsstudenter först göra tester som mätte kontrollerad uppmärksamhet och minne. Efter det fick en grupp deltagare promenera knappt 5 km i en närliggande park och den andra gruppen promenerade samma sträcka i närmaste trafikerade stadskärna. När promenaden var avslutad utförde deltagarna samma tester som före promenaden. En vecka senare kom deltagarna tillbaka och upprepade proceduren men med skillnaden att de promenerade i den andra miljön istället.

I det andra experimentet fick deltagare utföra samma tester av kontrollerad uppmärksamhet och minne som i det första experimentet samt ett ytterligare uppmärksamhetstest men istället för att promenera utomhus fick den ena gruppen titta på fotografier från naturen och den andra gruppen fick titta på fotografier från en trafikerad stadskärna. Därefter utfördes de ursprungliga testerna igen.

Intressant
I det första experimentet förbättrades resultaten märkbart på testerna efter att deltagarna hade promenerat i naturen medan  resultaten på testerna inte förändrades hos de som promenerade i stan. Extra intressant är att resultaten på testerna förbättrades även i det andra experimentet efter att deltagarna hade tittat  på naturbilder medan förbättringen uteblev hos den grupp som tittade på stadsbilder. Forskarnas förklaring är att det krävs olika uppmärksamhet när vi promenerar i naturen jämfört med en promenad i en uppmärksamhetskrävande stadsmiljö. Det i sin tur möjliggör att vi kan återhämta och ladda om våra kognitiva resurser när vi vandrar i naturen .

Att prova
#1 Välj naturmiljöer, parker eller grönområden när du kan välja promenadväg.

#2 Skaffa en karta över ditt närområde och promenera till och igenom närliggande grönområden när du känner dig överväldigad eller trött av för mycket information.

#3 Köp eller framkalla foton på naturmiljöer som tilltalar dig. Häng dem på strategiska ställen där du kan vila blicken och tanken vid behov.

Referenser
Berman, M.G., Jonides, J. & Kaplan.S, (2008). The Cognitive Benefits of Interacting with Nature. Psychological Science, 19, pp. 1207-1212.