Blog : produktivitet

Sitta, stå eller gå vid skrivbordet?

Att sitta vid ett skrivbord och arbeta under längre perioder påverkar hälsan negativt. Att stå upp och arbeta, vid ett höj- och sänkbart bord, har däremot visat sig ha många fördelar. Hur påverkar det kroppen att dessutom gå på ett gångband samtidigt som man arbetar? Det har forskare vid University of Minnesota undersökt i en 12 månader lång studie vid ett företag. Deltagarnas vardagliga arbetsuppgifter bestod av stillasittande uppgifter såsom att skriva på tangentbord, tala i telefonen, definiera problem och finna lösningar samt delta i möten. 40 anställda deltog i studien och deras arbetsplatser utrustades med dator, telefon samt skrivutrymme framför ett gångband. Takten 1-4 km/h reglerades av deltagaren som även kunde använda ett annat skrivbord med stol vid behov.

Intressant
Resultaten visar att gå på gångband påverkar prestation på arbetet (både kvalitet och kvantitet), interaktionen med medarbetare samt hälsan positivt. Produktiviteten gick ner lite i början av studien innan deltagarna vant sig vid att gå samtidigt som de utförde sina arbetsuppgifter men ökade sedan igen.

Referenser
Ben-Ner A, Hamann DJ, Koepp G, Manohar CU, Levine J (2014) Treadmill Workstations: The Effects of Walking while Working on Physical Activity and Work Performance. PLoS ONE 9(2): e88620

Att prova
#  Många sitter vanemässigt och utför sina arbetsuppgifter. Tydliga negativa effekter på hälsan i form av exempelvis smärta är tecken på att variation av arbetsställningar har behövts långt tidigare. Ta alla chanser att variera arbetsställning för att uppleva effekt på hälsa, produktivitet, kognition och prestation.

# Fundera på vilka arbetsuppgifter du kan utföra samtidigt som du tar en promenad. Försök att lägga exempelvis telefonpromenaden vid en tid på dagen när du känner att produktiviteten normalt går ner och gör det under en vecka för att känna om det blir skillnad.

# Gångband som är specialanpassade för kontor är ofta tystare och kan enkelt flyttas mellan olika skrivbord om man vill dela ett gångband.