Blog : neuroplasticitet

Varför namnet Hjärnskap?

Varför namnet Hjärnskap?

#1 Intressant forskning visar hur hjärnan förändras utifrån de krav som ställs på den, så kallad neuroplasticitet. Att hjärnan hela tiden är föränderlig, det vill säga nya kopplingar uppstår mellan hjärnceller när du är med om någonting nytt, är grunden till lärande och utveckling. När du har läst det här och funderat på vad det betyder har din hjärna förändrats, vissa kopplingar har förstärkts och andra har försvagats.
Hjärnskap= att hjärnan skapas om

#2 Det finns ledarskap, mentorskap, brödraskap, systerskap och vänskap. Det innebär att det skapas ledare, mentorer, bröder, systrar och vänner.
Sen finns det klokskap, kunskap och vetenskap för att skapa klokhet, kunnande och vetande.
Då kan Hjärnskap betyda att omskapa hjärnan

#3 I den akademiska världen finns många olika ämnen till exempel naturkunskap, samhällskunskap, konsumentkunskap och litteraturvetenskap. Något vi alla borde få chansen att lära oss är hur vi på bästa sätt skapar förutsättningar för våra hjärnor att lära och utvecklas.
Hjärnskap blir då namnet på ett ämne som syftar till att lära oss att ta hand om och skapa förutsättningar för våra hjärnor.

Välkommen till Hjärnskap!