Blog : naturbilder

Skillnad på promenad och promenad

Skillnad på promenad och promenad

Vid University of Michigan genomfördes 2008 en liten men intressant studie som omfattade två experiment. I det första experimentet fick två grupper universitetsstudenter först göra tester som mätte kontrollerad uppmärksamhet och minne. Efter det fick en grupp deltagare promenera knappt 5 km i en närliggande park och den andra gruppen promenerade samma sträcka i närmaste trafikerade stadskärna. När promenaden var avslutad utförde deltagarna samma tester som före promenaden. En vecka senare kom deltagarna tillbaka och upprepade proceduren men med skillnaden att de promenerade i den andra miljön istället.

I det andra experimentet fick deltagare utföra samma tester av kontrollerad uppmärksamhet och minne som i det första experimentet samt ett ytterligare uppmärksamhetstest men istället för att promenera utomhus fick den ena gruppen titta på fotografier från naturen och den andra gruppen fick titta på fotografier från en trafikerad stadskärna. Därefter utfördes de ursprungliga testerna igen.

Intressant
I det första experimentet förbättrades resultaten märkbart på testerna efter att deltagarna hade promenerat i naturen medan  resultaten på testerna inte förändrades hos de som promenerade i stan. Extra intressant är att resultaten på testerna förbättrades även i det andra experimentet efter att deltagarna hade tittat  på naturbilder medan förbättringen uteblev hos den grupp som tittade på stadsbilder. Forskarnas förklaring är att det krävs olika uppmärksamhet när vi promenerar i naturen jämfört med en promenad i en uppmärksamhetskrävande stadsmiljö. Det i sin tur möjliggör att vi kan återhämta och ladda om våra kognitiva resurser när vi vandrar i naturen .

Att prova
#1 Välj naturmiljöer, parker eller grönområden när du kan välja promenadväg.

#2 Skaffa en karta över ditt närområde och promenera till och igenom närliggande grönområden när du känner dig överväldigad eller trött av för mycket information.

#3 Köp eller framkalla foton på naturmiljöer som tilltalar dig. Häng dem på strategiska ställen där du kan vila blicken och tanken vid behov.

Referenser
Berman, M.G., Jonides, J. & Kaplan.S, (2008). The Cognitive Benefits of Interacting with Nature. Psychological Science, 19, pp. 1207-1212.