Blog : Mail

Hur ofta kontrollerar du din mailbox?

Hur ofta kontrollerar du din mailbox?

En studie från The University of British Columbia visar att antalet gånger som du kontrollerar din mail per dag påverkar i stor utsträckning din upplevda stress vilket i sin tur påverkar ditt välbefinnande. I studien fick 124 vuxna, både universitetsstuderande och yrkesarbetande från olika yrken, under en vecka  antingen begränsa antalet gånger de kontrollerade sin mailbox till tre gånger per dag eller kontrollera den obegränsat antal gånger. Påföljande vecka bytte grupperna instruktioner. Under studiens gång fick deltagarna dagligen svara på frågeformulär, bland annat om sina upplevda stressnivåer.

Intressant
De flesta deltagare kollade sin mail i snitt ca 15 ggr/dag under den veckan då antalet gånger inte var begränsat vilket var ungefär detsamma som de normalt  gjorde innan studien började. Resultaten visar att deltagarna kände sig betydligt mindre stressade när de kollade sin mail färre gånger per dag. Att konstant växla mellan uppgifter, vilket blir resultatet när man byter från en uppgift för att kontrollera sin mail, verkar bidra till ökad stress.

Att prova
Avsätt bestämda tillfällen för att arbeta med din mail under dagen istället för att kolla och direkt besvara så fort det kommer ett mail i inboxen.

 

Referenser
Kushlev, K., & Dunn, E. W. (2015). Checking email less frequently reduces stress. Computers in human behavior, 40, pp. 220-228.