Blog : intuitiv

Smartphone – den förlängda armen eller den utvidgade hjärnan?

Smartphone – den förlängda armen eller den utvidgade hjärnan?

Idag kan vi ta del av ett oändligt informationsflöde vart vi än befinner oss. Via direkt tillgång till Internet i våra Smartphones kan vi utan att anstränga oss söka svar på nästan alla frågor. Medför närheten och bekvämligheten med en Smartphone att vi blir lata och använder sökfunktion även när vi egentligen vet svaret eller kan räkna ut lösningen själva? Vilka konsekvenser har det för mänsklig kognition? De frågorna har fyra forskare från University of Waterloo i Kanada undersökt i en ny studie som publicerats i Computers in Human Behavior. I tre olika delstudier har de testat och mätt 670 deltagares kognitiva stil; intuitiv eller analytisk. En intuitiv tankestil används enligt forskarna av personer som litar till sin instinkt och sina känslor för att finna svaren vid problemlösning medan analytiska tänkare analyserar problemen logiskt. Analytiskt tänkande kräver en högre grad av ansträngning än intuitiv problemlösning. Deltagarnas räkneförmåga samt språkliga förmåga testades också. Resultaten jämfördes sedan med deltagarnas Smartphone-vanor där man även frågade hur mycket de använde sökfunktionen i telefonen.

Intressant
Deltagare med en intuitiv tankestil var mer benägna att direkt använda sökfunktionen i sin Smartphone för att hitta svar istället för att försöka tänka ut en lösning själva först. En analytisk tankestil gjorde att deltagarna litade mer till sin egen tankeförmåga och analyserade problemet samt svaret logiskt. Resultaten visar att de med en intuitiv tankestil tenderar att i högre grad överlåta “tänkandet” till sin Smartphone. Forskarna påpekar att det är det direkta användandet av sökfunktionen i telefonen snarare än hur mycket man använder sin Smartphone som gör att intuitiva problemlösare anstränger sig mindre för att tänka själva.

Utifrån resultaten frågar sig nu forskarna hur ett användande av en Smartphone påverkar vår intelligens och vårt åldrande.

Referenser
Barr, N.et.al. (2015). Computers in Human Behavior.48,pp.473-480.

Att prova

# Reflektera över hur du själv gör i din vardag. Tar du direkt din Smartphone till hjälp för att finna svar i alla lägen? Överlåter du ditt högre tänkande till tekniken?

# Vet du med dig att du är en intuitiv problemlösare? Lämna telefonen hemma med jämna mellanrum och lös problemen som uppstår utan extern hjälp.

# Lös Sudoku, korsord eller spela spel som utvecklar den analytiska problemlösningsförmågan. Det gör dig även mer uthållig i ditt tänkande och problemlösande.