Blog : hjärnskap

5 kr per såld bok till FreeZone

5 kr per såld bok till FreeZone

Jag skrev boken Hjärnskap för tonårshjärnan för att göra skillnad för dagens tonåringar och deras föräldrar.
Känslan när jag fick hålla det första exemplaret av boken i handen var obeskrivlig. Fyra års  fokuserat arbete var klart men det var bara början på min resa med målet att göra skillnad. Vid det tillfället lovade jag mig själv att 5 kronor per bok skulle gå till en organisation som arbetar för ungdomars psykiska hälsa. Efter några veckors sökande hittade jag vad jag letade efter – organisationen FreeZone. Jag är stolt över att varje såld bok kan ge ett litet bidrag  till deras arbete.

FreeZone grundades av Johanna Salama och organisationen arbetar med kunskap, metoder och aktiviteter som stärker barns och ungas rättigheter, främjar psykisk hälsa och förebygger hedersrelaterat förtryck. FreeZones vision är ett jämlikt och tryggt samhälle där varje barn och ungdom känner värde och skapar sin identitet och sitt liv i frihet.

Är du i Helsingborg den 14 mars kl 16.30 så passa på att gå till RUMETT på Dunkers för en workshop om självkänsla och stress med Johanna Salama från FreeZone. Gratis! Ingen föranmälan krävs.

Varför namnet Hjärnskap?

Varför namnet Hjärnskap?

#1 Intressant forskning visar hur hjärnan förändras utifrån de krav som ställs på den, så kallad neuroplasticitet. Att hjärnan hela tiden är föränderlig, det vill säga nya kopplingar uppstår mellan hjärnceller när du är med om någonting nytt, är grunden till lärande och utveckling. När du har läst det här och funderat på vad det betyder har din hjärna förändrats, vissa kopplingar har förstärkts och andra har försvagats.
Hjärnskap= att hjärnan skapas om

#2 Det finns ledarskap, mentorskap, brödraskap, systerskap och vänskap. Det innebär att det skapas ledare, mentorer, bröder, systrar och vänner.
Sen finns det klokskap, kunskap och vetenskap för att skapa klokhet, kunnande och vetande.
Då kan Hjärnskap betyda att omskapa hjärnan

#3 I den akademiska världen finns många olika ämnen till exempel naturkunskap, samhällskunskap, konsumentkunskap och litteraturvetenskap. Något vi alla borde få chansen att lära oss är hur vi på bästa sätt skapar förutsättningar för våra hjärnor att lära och utvecklas.
Hjärnskap blir då namnet på ett ämne som syftar till att lära oss att ta hand om och skapa förutsättningar för våra hjärnor.

Välkommen till Hjärnskap!