Blog : Dagsljus

Dagsljus är bra för hjärnan

Dagsljus är bra för hjärnan

Ett forskarteam i Lausanne, Schweiz undersökte i en studie från 2012 hur artificiellt respektive dagsljus påverkar den upplevd sömnighet, hormonutsöndring och den kognitiva funktionen.  29 deltagare,19-25 år, utsattes under 2 dagar för motsvarande dagsljus alternativt artificiellt ljus. Deltagarna ombads att under veckan innan testerna sova med regelbundna uppvaknings och insomningstider, ca 8 timmar/natt samt att vara återhållsamma med koffein och alkohol. De bar handledsmonitorer som kontrollerade aktivitet och de förde sömndagbok för att forskarna skulle kunna följa dem.

Deltagarna vistades i laboratoriet kl 12-20 under 2 dagar i följd. Den ena gruppen tillbringade de första 6 timmarna i ett rum med en ljusstyrka motsvarande dagsljus. Den andra gruppen tillbringade motsvarande tid i ett rum där ljusstyrkan kan liknas vid att vara i ett rum utan fönster, upplyst med artificiellt ljus. Var trettionde minut besvarades frågor om hur pigga respektive trötta de kände sig. De påföljande 2 timmarna tillbringade deltagarna i ett rum med mycket svagare belysning. Där gjorde de olika minnestester. Kortisol och melatoninhalter testades genom salivprov.

Intressant

De deltagare som utsattes för dagsljus kände sig pigga ända fram till början av kvällen. De som utsattes för ljus med lägre intensitet kände sig sömniga och hade sämre resultat på minnestesterna. När deltagarna skattade sig som pigga fick de även bättre resultat på testerna. Skillnaderna på testresultaten var inte så stora mellan grupperna den första kvällen men den andra kvällen var skillnaderna signifikanta.

Referenser
Munch M, et al (2012)  Effects of Prior Light Exposure on Early Evening Performance, Subjective Sleepiness, and Hormonal Secretion, Behavioral Neuroscience ,126 (1) pp196–203

Att prova

# Köp och installera dagsljuslampor som kan användas speciellt på vintern när det är kortare tid med dagsljus/dag. Dagsljuslampor finns att beställa som glödlampor eller lampor med ljuskälla i.

#  Gå ut en stund på lunchen och fånga dagsljus.

# Fyll på med dagsljus när möjlighet ges eftersom det inte bara påverkar i stunden utan även en tid därefter.