Blog : cykling

Din koncentration och ditt välbefinnande kan bero på hur du tar dig till jobbet

Din koncentration och ditt välbefinnande kan bero på hur du tar dig till jobbet

Forskare från Arbets och miljömedicin vid  Lunds universitet har undersökt hur pendling påverkar hälsan. Deras studier  publicerades i BMC Public Health 2011 och Environment and Behavior 2014. Utifrån svaren på Region Skånes folkhälsoenkät från drygt 21000 personer har forskarna undersökt hur pendling påverkar stress, sömnstörningar, utbrändhet, mental hälsa, självskattad hälsa och sjukfrånvaro.

Intressant
Resultaten visar att de som pendlar till fots eller per cykel mår bäst. Ju längre tid man kör bil eller åker kollektivt desto sämre mår man. Resultaten överensstämmer med tidigare studier som visar att aktiv pendling – per cykel eller till fots – ger ett högre välbefinnande än passiv transport med buss, tåg eller bil. Att köra bil själv visar sig vara sämst för välbefinnandet.  En studie från University of East Anglia som omfattade 18000 pendlare visar att de som tog sig till arbetet till fots eller cyklade kunde koncentrera sig bättre och kände mindre stress än de som körde bil.

Referenser
Mattisson, K,  et al (2014) Relationships Between Commuting and Social Capital Among Men and Women in Southern Sweden Environment and Behavior, pp.1-20
Hansson, E, et al (2011) Relationship between commuting and health outcomes in a cross-sectional population survey in southern Sweden. BMC Public Health, 11, pp.834.
Martin, A et al (2014) Does active communicating improve psychological wellbeing? Longitudinal evidence from eighteen waves of the British Household Panel Survey, Preventive Medivine, 68, pp 296-303

Att prova

# Om du inte kan pendla aktivt prova att cykla till tåget och ta med cykeln på tåget så att du
kan cykla när du kommer fram.

# Hoppa av tåget/bussen en hållplats tidigare och promenera sista biten.

# Om du måste pendla välj kollektivtrafik framför bilen. Gör saker som ökar ditt välbefinnande som till exempel meditera, lyssna på en ljudbok, planera din dag , prata med kompisar eller vila.